سیاسی
روزنامه امروز
آرشیو اجتماعی
 • توضیحات شهرداری تهران در مورد فیلم«دستفروشی مادر شهید»

  معاون شهردار تهران اعلام کرد: فیلمی که در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی پخش گردیده است و در آن مادر شهید معظمی اعلام می کند که با مجوز گرفتن از بنیاد شهید دستفروشی می کند مربوط به باقر شهر است و نامه بنیاد شهید که این مادر عزیز آن را در فیلم ارائه می نماید صادره از بنیاد شهید شهرستان ری خطاب به شهرداری باقر شهر می باشد.


 • خداحافظی با پل گیشا

  معاون فنی عمرانی شهرداری تهران از برچیده شدن پل رو گذر گیشا خبر داد.


 • نزدیک شدن طوفان ناک – تن به پایتخت فیلیپین

  با نزدیک شدن طوفان سهمگین ناک – تن به پایتخت فیلیپین مقامات محلی مانیل وضعیت قرمز اعلام کردند.


 • روایت مرگ ناگهانی «بَمِ82» تا مرگ تدریجی «تهرانِ95»

  رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران همزمان با سالروز زلزله ویرانگر بم که به نام «روز آمادگی در برابر زلزله» نام گذاری شد، با تأکید بر آسیب پذیری تهران در مقابل زمین لرزه گفت: البته تهران، نه تنها در مقابل سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله که در مقابل تغییرات آب و هوایی به ظاهر ساده و پیش پا افتاده نظیر بارندگی و برودت هوا نیز مصونیت ندارد.


 • ایجاد تراس سبز در بام طبقات همکف

  اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا یک فوریت لایحه احداث تراس سبز بر بام طبقات همکف در کلیه زیر پهنه هایS وM که سطح اشغال طبقات همکف در آن ها بیشتر از سایر طبقات می باشد را به تصویب رساندند.


[ابتدا] [قبلی] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 [بعدی] [آخر]