سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 2020-05-18 / 16:00:00

توسعه متوازن زنجیره ارزش فناوری فضایی برای «جهش تولید»

    رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین برنامه مدون و منسجم برای توسعه متوازن تمامی ارکان زنجیره ارزش فناوری فضایی در سال جهش تولید خبر داد. […]

توسعه متوازن زنجیره ارزش فناوری فضایی برای «جهش تولید»

مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: توسعه متوازن تمام ارکان زنجیره ارزش فضایی همواره در دستور کار و جزو اولویت‌های سازمان فضایی است.

وی گفت: ساختار جدید سازمان فضایی نیز مبتنی بر این زنجیره مصوب و برای تمام ارکان آن بخش، متولی مشخص شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در سال جهش تولید و برای تحقق اهداف این شعار، همه این ارکان با یک برنامه مدون و منسجم نسبت به توسعه بخش و نهادسازی‌های مرتبط اقدام خواهند کرد که گزارش آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری