سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1650 تاریخ انتشار: 1395-08-05 / 10:45:00

جای اتوبان وسط شهر تهران نیست!

    مشاور ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی گفت: تهران مشکلات اساسی دارد که با ساختن پارکینگ، کشیدن اتوبان، افزایش طول و عرض خیابان‌ها مشکلات آن حل نمی‌شود. این در حالی است که شهری مانند لندن با جمعیت و تعداد ماشین بیشتر دارای معضل ترافیک تهران نیست. […]

جای اتوبان وسط شهر تهران نیست!

مشاور ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی گفت: تهران مشکلات اساسی دارد که با ساختن پارکینگ، کشیدن اتوبان، افزایش طول و عرض خیابان‌ها مشکلات آن حل نمی‌شود. این در حالی است که شهری مانند لندن با جمعیت و تعداد ماشین بیشتر دارای معضل ترافیک تهران نیست.

احمد محیط طباطبایی مشاور ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی درباره تاثیر مدیریت شهری بر پایتخت گفت: در اروپا، شهر را شهر می‌بینند در حالی که ما در مدیریت شهری، تمام تهران را شهر نمی‌بینیم. اگر با این نگاه تهران را می‌دیدیم در وسط شهر اتوبان نمی‌کشیدیم! زیرا اتوبان یک پدیده ارتباطی بین شهری یا جاده است. وقتی می‌گوییم جاده، منظور خارج از شهر است.
وی که در یکی از برنامه‌های رادیو  با موضوع (روز تهران) سخن می‌گفت، اظهار کرد:  محیط طباطبایی، مشاور ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی گفت: زمانی که برای رویدادی روزی در تقویم تعیین می‌شود بهانه‌ای ایجاد خواهد شد تا به آن فرد، پدیده یا رویداد بیندیشم و درباره آن گفتگو کنیم. به عبارتی به یاد بیاوریم که تهران کجاست و تهرانی‌ها چه کسانی هستند و تهران چه نقشی در کشور دارد؟ جایگاه آن در امروز و فردای ما در بحث توسعه کجاست؟
محیط طباطبایی افزود: در واقع روز بهانه است تا به فرد یا رویداد یا پدیده بیشتر توجه شود. ضمن اینکه اگر پدیده‌ای با مشکلی مواجه نباشد نیاز ایجاد روز در تقویم ندارد. قطعا برای معضلات، پدیده‌ها و موضوعاتی که باید به آنها بپردازیم و سعی کنیم تا وضع آن پدیده را بهبود ببخشیم برای توجه مجدد نیاز به ایجاد یک روز است.
این مشاور ریاست پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری درباره تاثیرات مخرب توسعه بر پایتخت ادامه داد: حال اینکه روز تهران چه روزی است، بحث دیگری است اما پائیز، فصل خوبی برای تهران است و نسبت به سایر فصول تهران از ویژگی‌های خوبی برخوردار است البته تا قبل از این تغییرات اقلیمی دارای پائیز بسیار طولانی در شهر تهران بودیم اما امروز تهران از آن پائیز به علت رفتارهایی که در قالب توسعه انجام دادیم، برخوردار نیست و محیط زیست خودمان را دچار آسیب و صدمه کرده‌ایم.
رئیس کمیته ملی ایکوم ایران  عنوان کرد: در اروپا، شهر را شهر می‌بینند در حالی ما در مدیریت شهری، تمام تهران را شهر نمی‌بینیم. اگر با این نگاه تهران را می‌دیدیم در وسط شهر اتوبان نمی‌کشیدیم! زیرا اتوبان یک پدیده ارتباطی بین شهری یا جاده است. وقتی می‌گوییم جاده، منظور خارج از شهر است. در حالی که درون شهر را خیابان به هم وصل می‌کند و خیابان یک عرصه مدنی حیات اجتماعی است.
رئیس کمیته ملی ایکوم ایران افزود: خیابان خود یک مقصد شهری است. بر همین اساس زمانی جاده ولی‌عصر داشتیم و زمان دیگری تبدیل به خیابان ولی‌عصر شد. این تغییر به دلیل تحولات اجتماعی است که آن را به صورت یک عرصه اجتماعی درآورد. بنابراین کشیدن اتوبان در وسط شهر نتیجه این است که مدیریت شهری داخل یک شهر است و با ساختن اتوبان را تبدیل به یک مجمع‌الجزایر می‌کند. اتفاقا این اتوبان نه تنها فاصله‌ها را نزدیک نمی‌کند بلکه فاصله‌ها را دور و هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری