سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1650 تاریخ انتشار: 1395-08-20 / 11:54:00

داروی بیماران هموفیلی در داروخانه ها براساس پرونده ارائه می شود

    مدیر کل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از ۱۵ آبانماه امسال، تحویل و ارائه داروهای بیماران هموفیلی در داروخانه های سراسر کشور بر اساس تشکیل پرونده است. […]

داروی بیماران هموفیلی در داروخانه ها براساس پرونده ارائه می شود

مدیر کل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از ۱۵ آبانماه امسال، تحویل و ارائه داروهای بیماران هموفیلی در داروخانه های سراسر کشور بر اساس تشکیل پرونده است.

حنان حاجی محمودی اظهار داشت: با توجه به بررسی گزارشات هزینه ای و تعداد بار مراجعات بیماران هموفیلی در مقطع زمانی سال ۹۴ و شش ماهه نخست سال ۹۵ و همچنین در راستای صیانت و پاسداری از منابع مالی حوزه سلامت و  تجویز و مصرف منطقی دارو به عنوان یکی از حائز اهمیت ترین سرمایه ملی، این سازمان اقدام به تشکیل پرونده برای بیماران هموفیلی کرد؛ تا این بیماران بتوانند با تشکیل پرونده مذکور در مراجعه به داروخانه ها و بر اساس تعیین پروتکل درمانی توسط پزشک معالج در سامانه تایید نسخ ادارات کل بیمه سلامت استانهای سراسر کشور، داروی مورد نظر خود را دریافت کنند.

وی افزود: این فرآیند طی توافق حاصل شده در نشست مشترکی با معاونت های درمان و دارویی سازمان غذا و دارو، ریاست کانون هموفیلی ایران، سازمان بیمه تامین اجتماعی و ... صورت پذیرفته است.

مدیر کل دفتر مدیریت خدمات بیمه سلامت تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران یادآوری کرد: در این راستا سازمان بیمه سلامت ایران سیستم کنترلی تشکیل پرونده را از تاریخ  ۱۵ آبان ماه سال جاری فعال شده است تا بتواند ضمن جلوگیری از خروج غیر ضروری و نابجای داروهای هموفیلی از حوزه سلامت و چرخه دارویی، تجویز و مصرف منطقی دارو در کشور را بهینه سازی کند.

گفتنی است از این به بعد تحویل داروهای بیماران هموفیلی توسط داروخانه ها با تشکیل پرونده مبتنی بر تعیین پروتکل درمان توسط پزشک معالج در سامانه تایید نسخ ادارات کل بیمه سلامت استانی امکانپذیر خواهد بود.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری