سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1687 تاریخ انتشار: 1395-11-16 / 12:26:00

بازنشستگی های پیش از موعد فرصت اشتغال جوانان را می گیرد

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت به نفع صندوق ها نیست، گفت: بازنشستگی های پیش از موعد شرایط اشتغال را از جوانان می گیرد. […]

بازنشستگی های پیش از موعد فرصت اشتغال جوانان را می گیرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت به نفع صندوق ها نیست، گفت: بازنشستگی های پیش از موعد شرایط اشتغال را از جوانان می گیرد.

 به نقل از خانه ملت، عبدالرضا مصری درباره  انتقادهای وارده به موضوع بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت، گفت: باید به موضوع بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه خدمت از جنبه های مختلف توجه کرد، به عنوان مثال فردی  با ۲۰ سال خدمت از بیست سی ام حقوق برخوردار است، یعنی فردی با حقوق یک میلیون تومان اگر با ۲۰ سال خدمت بازنشسته شود به طورحتم در زمان بازنشستگی ۶۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق و مزایا درپایان ۳۰ سال خدمت هم  تامین کننده هزینه های زندگی نیست، افزود: به طور طبیعی فردی که با ۲۰ سال خدمت بازنشسته شده و درمقطعی شغل خود را ازدست می دهد، به طورحتم با افزایش سن به حمایت های مالی نیازمند می شود که به طور قطع با ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومان امکان تامین هزینه های زندگی را نخواهد داشت.

مصری تاکید کرد: همچنین فرد بازنشسته با ۲۰ سال سابقه خدمت سنی در حدود ۴۰ سال دارد که این فرد هنوز نیروی کار است بر همین اساس فرد بازنشسته ممکن است در نهاد یا دستگاه دیگری مشغول به کار شود؛ از این رو این رویه باعث می شود که فرصت شغلی از یک فرد جوان گرفته شود، البته فرد بازنشسته کم هزینه تر برای کارفرما بوده و به دلیل نپرداختن حق بیمه با حداقل ها هم زندگی خود را می گذراند.

وی با بیان اینکه دربازنشستگی های پیش از موعد فرصت شغلی از جوانان جویای کار گرفته می شود، گفت: افراد بازنشسته به دلیل جوانی بیکار نشده و در دستگاه دیگری مشغول می شوند، بنابراین اجرای چنین مصوباتی نه تنها صندوق های بازنشستگی را به لحاظ مالی دچار مشکل می کند بلکه فرصت شغلی را از جوانان می گیرد، از سوی دیگر درهمه دنیا به دلیل پایداری منابع و تعادل منابع و مصارف صندوق ها، زمان بازنشستگی را از ۶۰ سال به صورت پلکانی به ۶۵ تا ۶۷ سال به دلیل افزایش امید به زندگی ارتقاء دادند.

مصری با اشاره به اینکه درحال حاضر سن امید به زندگی در کشور افزایش پیدا کرده است، افزود: افزایش قانون های حمایتی برای اشتغال زنان مانند افزایش مرخصی زایمان باعث می شود زنان درهیچ دستگاهی شرایط استخدام نداشته و مشکلات آنها نه تنها کاهش پیدا نمی کند بلکه افزایش نیز دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد: ضمن اینکه این قوانین شرایط مالی صندوق ها را به شدت مورد آسیب قرار می دهد، زیرا فردی که به مدت ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت می کند؛ در پرداخت مستمری بازنشستگان نیز مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد؛ زیرا  درحال حاضر درمقابل ۵ نفر پرداخت کننده حق بیمه، یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت می کند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری