سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1395-12-25 / 19:13:00

موافقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با معتمدان وزارت کشور برای هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری

    سخنگوی هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت: این هیات با معتمدان وزارت کشور برای هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری موافقت کرد. […]

موافقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با معتمدان وزارت کشور برای هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری

عباسعلی کدخدایی گفت: هیأت نظارت بر انتخابات 30 نفری را که از سوی وزیر کشور به عنوان معتمد برای هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری معرفی شده بودند تایید کرد.

وی افزود: هیأت در ادامه نشست خود به بررسی سایر موارد دستوکار پرداخت.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری