سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-09-01 / 07:10:00

نسخه نویسی الکترونیک با کاهش هزینه ها همراه است

    رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که باید مشوق های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک در نظرگرفته شود، گفت: نسخه نویسی الکترونیک یک کار اساسی است که باید تدریجی اجرا شود. […]

نسخه نویسی الکترونیک با کاهش هزینه ها همراه است

 محمد رضا ظفرقندی، با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موجود در جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک، افزود: در این راستا وظایفی به سازمان نظام پزشکی محول شده که از آن جمله می‌توان به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد که گردش کار آن نیاز به مستند سازی قوی دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای نسخه نویسی الکترونیک گامی در جهت کاهش هزینه‌ها بوده اما باید به صورت تدریجی انجام شود، ادامه داد: باید فرهنگ سازی، آموزش، اقناع و مشوق‌های معنادار برای اجرای این طرح مهم در نظر گرفته شود و بحث‌های الزام آور پاسخگو نخواهد بود.

ظفرقندی با بیان اینکه مشوق‌های معنادار همکاران جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخه نویسی الکترونیک هدایت می‌کند، افزود: جهت گیری دنیا و کشورهای پیشرفته به سمت نسخه نویسی الکترونیک است و ما نیز باید با رفع موانع سخت افزاری و نرم افزاری بسترهای لازم را برای این کار فراهم نموده تا به صورت تدریجی قادر به عملیاتی نمودن این طرح باشیم.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری