سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1650 تاریخ انتشار: 1395-07-18 / 15:30:00

اقدامات شهرداری در مهار مگس های سفید فانتزی و ناکارآمد بوده است

    رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری بخشی از اختیارات شهرداری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موجب پدید آمدن فساد می شود. […]

اقدامات شهرداری در مهار مگس های سفید فانتزی و ناکارآمد بوده است

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: واگذاری بخشی از اختیارات شهرداری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موجب پدید آمدن فساد می شود.

پرویز سروری در دویست و نود و ششمین جلسه شورا گفت: اخبار نگران کننده ای از برخی مناطق که در آن بناهای میراثی وجود دارد به گوش می رسد.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی محدوده ها شهرداری بخشی از اختیارات خود را به میراث فرهنگی سپرده و با توجه به اینکه بناهای مجاور ابنیه میراثی با محدودیت ارتفاعی مواجه اند این سازمان میراث فرهنگی است که خود تعیین می کند کدام بنا دارای چه ارتفاعی باشد که این امر زمینه سوءاستفاده را فراهم می نماید . لذا بایستی سریعا به این موضوع رسیدگی شود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به پدیده ی مگس های سفید (عسلک های پنبه) گفت: متاسفانه مگس های سفید هر سال بیشتر می شوند و مناطق میانی شهر تهران از این مهم رنج فراوانی را متحمل می شوند و این در شرایطی است که اقدامات شهرداری در این زمینه فانتزی و ناکارآمد بوده است.

سروری تصریح کرد: اقدامات شهرداری هیچ مانعی برای رشد این موجودات خلق الساعه به وجود نیاورده و باید فکر اساسی برای این موجودات کرد . به یقین سابقه ای اینچنین در کشور های دیگر بوده و باید با الگو برداری از روش های مهار چنین موجوداتی برای مهار مگس های سفید اقدام کنیم.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری