سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-01 / 10:36:00

با الهام از استخوان انسان؛ تولید ماده ای که تحت فشار قدرتمندتر می شود!

    محققان با الهام از استخوان ماده ای را تولید کردند که تحت فشار بیشتر قدرتمندتر می شود. […]

با الهام از استخوان انسان؛ تولید ماده ای که تحت فشار قدرتمندتر می شود!

 به نقل از نیواطلس،  برخی ارگانیسم های طبیعی مانند استخوان و صخره های مرجانی قابلیت خارق العاده ای برای همخوانی با مقدار مختلف فشار دارند. آنها در زمان نیاز از مواد معدنی موجود در اطرافشان برای تقویت ساختاری استفاده و فشار را تحمل می کنند.

درهمین راستا محققان دانشگاه جان هاپکینز  این قابلیت را در آزمایشگاه شبیه سازی کردند و نوع جدیدی از ماده را نمایش دادند که همزمان با وارد شدن فشار بیشتر، میزان سختی آن بیشتر می شود.

استخوان انسان یکی از مواد طبیعی است که می تواند ترکیبات ساختاری خود را تنظیم کند و در صورت نیاز  با ارسال سیگنال های بی سیم  مواد معدنی خون را جذب کند.

محققان نیز ماده ای را توسعه دادند که به شیوه ای مشابه عمل می کند. برای این منظور آنها تحقیق خود را با فیلم های پلیمری آغاز کردند که نیروهای مکانیکی را به شارژ الکتریکی تبدیل می کند. این شارژ با مقدار فشاری متناسب است که ماده می تواند تحمل کند.

فیلم های پلیمری در مرحله بعد در مایعی قرار داده شدند که غلظت آن مشابه پلاسمای خون بود. هدف از آزمایش آن بود که مقدار مختلف شارژ های الکتریکی به عنوان یک سیگنال عمل کند تا موجب تقویت ماده و به وجود آمدن مواد معدنی روی سطح آن شود.

در مرحله بعد یک میله طوری قرار گرفت تا به یک قسمت سطح این فیلم ها فشار وارد کند. در نتیجه این آزمایش بخش هایی از ماده که تحت  فشار بیشتر بود ماده معدنی بیشتری روی سطح آن جمع شد. محقق ارشد این پژوهش می گوید: تحقیقات ما مسیر را برای گروه جدیدی از مواد فراهم کرده که می توانند خود را تقویت کنند.

محققان متوجه شدند با تغییر ترکیب یون مایع می توانند نوع مواد معدنی که روی فیلم تشکیل می شود را نیز کنترل و به این ترتیب قابلیت های بیشتری به آن اضافه کنند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری