سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-14 / 13:12:00

«برنامه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور» منتشر شد

    «برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» دومین جلد از کتابی است که با ارائه تصویری روشن از واقعیت مهاجرت دانشجویان تحصلیکرده پرده برمی‌دارد. […]

«برنامه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور» منتشر شد

زیست بوم فناوری و نوآوری در سال‌های اخیر با حمایت‌های انجام شده رشد خوبی را تجربه کرده است، تعداد زیادی از محققان ایرانی غیر مقیم به کشور بازگشته‌اند و رونق بخش فعالیت‌های استارتاپی و دانش بنیان شده‌اند. در شرایطی که اخباری نامعتبر سعی در ارائه آماری نادرست از مهاجرت دانشجویان تحصلیکرده دارند، خوب است نگاهی به آمار بازگشت متخصصان و محققان به کشور نیز داشته باشیم. متخصصانی که به کشور بازگشتند و در یاری گر زیست بوم فناوری و نوآوری شدند.

بنابراین در دومین جلد از کتابی که با همت گروهی از کارشناسان رصد خانه مهاجرت ایران گردآوری شده به برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور می‌پردازد. برنامه‌ای که برای بهره مندی از دانش و تجربه محققان و متخصصان ایرانی خارج از کشور در قالب برنامه‌هایی مانند پسا دکتری، فرصت مطالعات، اساتید مدعو و تاسیس شرکت‌های فناور طراحی شده است.

همچنین در سرفصل‌های گوناگون کتاب درباره اهداف برنامه، پایگاه‌های تخصصی و همکار در حوزه‌های پژوهشی و همچنین فناورانه، نتایج و خروجی برنامه و بازتاب آن در رسانه‌های خارجی توضیحاتی ارائه شده است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری