سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1687 تاریخ انتشار: 1395-09-30 / 16:52:00

شناسایی بهترین روش برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی

    گروهی از متخصصان توانستند موثرترین روش درمانی برای مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی را شناسایی کنند. […]

شناسایی بهترین روش برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی

گروهی از متخصصان توانستند موثرترین روش درمانی برای مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی را شناسایی کنند.

گروهی از پزشکان و روانشناسان دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ و دانشگاه منچستر در انگلیس در بررسی انجام شده به موثرترین شیوه برای درمان مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی دست پیدا کردند.

در این بررسی نشان داده شده است که گفتار درمانی هدفمند (درمان شناختی) می‌تواند به تنهایی بهترین روش برای اختلال اضطراب اجتماعی باشد و نیازی نیست در کنار آن دارو مصرف شود.

به گفته متخصصان بیشتر پزشکان برای درمان این گروه از بیماران در کنار گفتار درمانی به تجویز دارو نیز رو می‌آورند این در حالی است که این شیوه برای بیماران مبتلا به اختلال‌های افسردگی نتیجه‌بخش است و می‌تواند در مبتلایان به اختلال‌های اضطراب اجتماعی نتیجه عکس داشته باشد.

در این بررسی ۱۰۲ بیمار به چهار گروه تقسیم شدند. برای گروه اول دارو تجویز شد، گروه دوم تحت گفتار درمانی قرار گرفتند در گروه سوم ترکیب دارو و گفتار درمانی آزمایش شد و در گروه چهارم تاثیر شبه دارو مورد بررسی قرار گرفت.

محققان مشاهده کردند افراد گروه دوم و سوم در مدت زمان درمان و پس از آن در شرایط تقریبا برابری بودند. هرچند افراد گروهی که تنها تحت گفتار درمانی قرار گرفته بودند یک سال پس از درمان از بهترین وضعیت برخوردار شدند.

به گزارش نیچرورلدنیوز، به گفته محققان افرادی که تنها تحت گفتار درمانی قرار گرفته بودند، توانستند میزان بهبود خود را ۲ تا ۲۵ درصد افزایش دهند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری