سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-01-20 / 13:53:00

ایران از ایده روسیه برای ایجاد «کریدور سبز» حمایت می‌کند

    وزیر امور خارجه در رشته توئیتی نوشت: ایران از ایده روسیه برای ایجاد کریدور سبز، به جای جنگ اقتصادی و تحریم استقبال می‌کند. […]

ایران از ایده روسیه برای ایجاد «کریدور سبز» حمایت می‌کند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: کشورهای مختلفی برای کنترل ویروس کرونا مرزهای جغرافیایی خود را بسته ولی مرزهای کمک رسانی خود را باز کرده اند.

وی با بیان اینکه دونالد ترامپ همچنان در مقابل خواسته جهانی برای رفع تحریم‌های ایران به منظور مقابله با کرونا مقاومت می‌کند، آورده است: کرونا ممکن است به کشورهای همسایه ایران سرایت کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ایران از ایده روسیه مبنی بر ایجاد کریدور سبز به جای جنگ اقتصادی و تحریم استقبال می‌کند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری