سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-01-20 / 16:35:00

پیش‌نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی منتشر شد

    سازمان سینمایی پیش‌نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی فیلم را منتشر کرد. […]

پیش‌نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی منتشر شد

به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، به منظور تعیین شرایط شکل‌گیری، نحوه فعالیت، رده بندی و ارتقای تهیه‌کنندگان حقیقی و حقوقی در حیطه‌های سینمایی و غیر سینمایی پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی فیلم در یک مقدمه، ۵ فصل، ۱۸ ماده و ۳ تبصره آماده شد.

سازمان سینمایی امیدوار است که صاحب نظران و کارشناسان با انتقادات و پیشنهادهای خود، به جامعیت این نظام نامه یاری رسانند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری