سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-06-03 / 12:45:00

زیرسامانه تحت‌وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره برداری است

    معاون وزیر کار، از برنامه راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار با هدف گذاری ۴۵ زیرسامانه خبر داد و گفت: در حال حاضر، زیر سامانه تحت وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره‌برداری است. […]

زیرسامانه تحت‌وب بیمه بیکاری در سراسر کشور در حال بهره برداری است

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی از اخذ مجوز برای ۱۲ فعالیت دارای اولویت معاونت روابط کار و تهیه شناسنامه و فرآیند کاری جهت بارگذاری آنها در «درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی» خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای تحقق اهداف شفافیت و بهبود فضای کسب و کار  صورت گرفت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اعتبارنامه نمایندگان کارگران در کارگاه ها، گواهی تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، تایید صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی، پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار، گواهی ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبارنامه اعضای آن، پروانه صلاحیت و تأیید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی، گواهی ثبت و انتخابات کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و عالی از جمله این مجوزها است.

وی افزود: گواهی نامه ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان، استان و عالی، گواهی نامه ثبت برگزاری انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، پاسخ استعلام در خصوص بررسی نقشه های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی، گواهی نامه ثبت و گواهی برگزاری انتخابات مجامع نماینده کارگران استان و عالی، گواهی ثبت و برگزاری انتخابات کانون انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و عالی از دیگر مجوزها است.

شاکرمی همچنین از برنامه راه اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار با هدف گذاری ۴۵ زیرسامانه خبر داد و گفت: از جمله برنامه های شاخص و هدفمند حوزه معاونت روابط کار برای تحقق شفافیت راه اندازی و اجرای سامانه جامع روابط کار است که بر اساس اولویت ها و نیازهای موجود و با هدف افزایش شفافیت برآیند کار، رضایتمندی جامعه هدف کارگران و کارفرمایان و نیز حفظ کرامت انسانی و دسترسی آسان و بدون تبعیض به خدمات به مردم ارائه شده است.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۲۲ زیرسامانه آن در سراسرکشور عملیاتی شده و در حال بهره برداری است، گفت: سایر زیرسامانه ها نیز در دست تکمیل و اجرای آزمایشی است.

شاکرمی افزود: در حال حاضر، زیرسامانه تحت وب بیمه بیکاری نیز در سراسر کشور در حال بهره برداری است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری