سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-06-13 / 09:27:00

در احکام جداگانه وزیر بهداشت؛ رئیس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

    وزیر بهداشت، با صدور احکام جداگانه ای رئیس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ را منصوب کرد. […]

در احکام جداگانه وزیر بهداشت؛ رئیس و اعضای کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند

سعید نمکی، در این احکام، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر را به عنوان رئیس کمیته کشوری ساخت واکسن کووید ۱۹ منصوب کرد.

همچنین، علیرضا بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران، سید محمود مسیحا هاشمی مدیرکل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی، سیدعلیرضا حسینی رئیس اداره مطالعات بالینی و مراقبت‌های دارویی و احسان شمسی کوشکی دبیر کمیته اخلاق در پژوهش، به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن کووید ۱۹ منصوب شدند.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری