سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-10-10 / 12:18:00

در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه ١٠ دی ١٣٩٩ به ٢۵٧٠٠ تومان رسید

    قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ١٠ دی ماه ١٣٩٩ برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ تومان و برای فروش ٢۵ هزار و ٧٠٠ تومان است. […]

در صرافی های بانکی؛ قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه ١٠ دی ١٣٩٩ به ٢۵٧٠٠ تومان رسید

 قیمت هر اسکناس دلار آمریکا، امروز چهارشنبه ١٠ دی ماه ١٣٩٩ برای خرید ٢۴ هزار و ٧٠٠ تومان و برای فروش ٢۵ هزار و ٧٠٠ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ٣٠ هزار و ۶٠٠ تومان و برای فروش ٣١ هزار و ۶٠٠ تومان است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری