سیاسی
روزنامه امروز
کد خبرنگار: 1687 تاریخ انتشار: 1395-10-15 / 15:37:00

آزمایشگاه‌های پاتولوژی هنوز درگیر تحریم‌ها هستند

    مسئول کمیته علمی انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران گفت: به رغم توافق برجام آزمایشگاه های پاتولوژی کشور هنوز درگیر تحریم‌ها هستند. […]

آزمایشگاه‌های پاتولوژی هنوز درگیر تحریم‌ها هستند

مسئول کمیته علمی انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران گفت: به رغم توافق برجام آزمایشگاه های پاتولوژی کشور هنوز درگیر تحریم‌ها هستند.

 دکتر مژگان عسگری روز چهارشنبه در حاشیه همایش سالانه انجمن علمی آسیب شناسی ایران که در مرکز همایش های رازی انجام می شود، افزود: آزمایشگاه های پاتولوژی کشور از نظر تجهیزات و مواد نیازهایی دارند که متاسفانه هنوز برطرف نشده است.

وی با اشاره به فعالیت یکی دو شرکت در زمینه واردات تجهیزات و مواد آزمایشگاه های پاتولوژی اظهار داشت: این وضعیت باعث شده که رقابت بین شرکت ها برای واردات تجهیزات وجود نداشته باشد و همه آزمایشگاه ها مجبور شوند از همین یکی دو شرکت واردکننده خرید کنند.

عسگری با اشاره به مسئله برجام افزود: به رغم توافق برجام، اما انتظار داریم که شرکت های خارجی وارد شوند تا بتوانیم در زمینه تجهیزات و مواد آزمایشگاه های پاتولوژی نیازهای خودمان را برطرف کنیم.

وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر آزمایشگاه های پاتولوژی وجود دارد، گفت: موضوع تجهیزات و مواد، بیمه ها و تعرفه ها باعث شده که دست این دسته از آزمایشگاه ها برای پیشرفت بسته باشد.

مسئول کمیته علمی انجمن علمی آسیب‌شناسی ایران در ارتباط با اینکه نمونه هایی برای تشخیص به خارج از کشور ارسال می شود، گفت: تنها برای بعضی از آزمایشگاه های ژنتیک و بیماری های خیلی پیشرفته نمونه ها به خارج از کشور ارسال می شود، ولی به رغم همه مشکلاتی که آزمایشگاه های پاتولوژی کشور دارند این قبیل آزمایشگاه ها در یکی دو آزمایشگاه خیلی پیشرفته کشور انجام می شود.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری