سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1403-01-07 / 11:30:00

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از تولید

    بانک مرکزی، بخشنامه اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. […]

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از تولید

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در بخشنامه شماره ۰۳.۷۳۲ مورخ ۶ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ آمده است: بر اساس تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی و با توجه به جز (۶) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبنی بر"مبلغ یک میلیون میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد. حسب جز (۳) و (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است:

جز (۳) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳: معادل چهار صد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جز (۶) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

جز (۴) بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳: با هدف حمایت از اشتغال در چهار چوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ۶ صد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جز (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص می‌یابد:

- کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- سازمان بهزیستی کشور معادل یک صد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیر دولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاه‌های خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری