سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-04 / 15:03:00

مشارکت حداکثری در تدوین بسته تحولی مدارس دانش آموزان استثنایی

    رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، بر مشارکت حداکثری تمامی ذی نفعان سازمان از اهداف تدوین بسته تحولی توسعه مشارکت تاکید کرد. […]

مشارکت حداکثری در تدوین بسته تحولی مدارس دانش آموزان استثنایی

 سید جواد حسینی، در دهمین ویدئو کنفرانس شورای معاونین و رؤسای ادارات استثنایی استان‌ها که با موضوع تبیین بسته تحولی توسعه مشارکت کاهش تمرکز و اجتماعی شدن برگزار شد، با بیان اینکه مشارکت ذی نفعان باید بر ۵ محور عمده استوار شود، اظهار کرد: نمادینه سازی، ستادینه سازی و نهادینه سازی از جمله محورهای عمده مشارکت است که این سه موجب افزایش مشارکت، اعتماد و ظرفیت سازی می‌شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصریح کرد: پارلمان مجازی معلمان، طرح جام، نظام تصمیم گیری از مدرسه تا ستاد، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های اجتماعی و علمی معلمین، حضور نمایندگان معلمان در کارگروه‌ها و طرح قشربندی حرفه‌ای معلمان از جمله طرح‌های مشارکتی معلمان است.

وی افزود: پارلمان مشورتی اولیا، مدرسه یاری اولیا و مشارکت پیشکسوتان از طریق ایجاد گنجینه مدیران استثنایی و راهنمایان بالینی از جمله دیگر طرح‌های مشارکتی درون سازمانی است.

حسینی گفت: تشکیل مجلس دانش آموزی، تشکیل مجلس مشورتی مجازی دانش آموزی، طرح هر دانش آموز یک نقش و یک تشکل، تقویت کمی و کیفی تشکل‌های دانش آموزی، طرح مدام ویژه دانش آموزان دوره متوسطه و طرح هر مدرسه یک سرود از جمله طرح‌های مشارکتی ویژه دانش آموزان است.

وی افزود: مدیران، کارشناسان ادارات استان‌ها و ستاد و مدیران نیز از طریق نظام تصمیم‌گیری مشارکتی از مدرسه تا ستاد و طرح جام به مشارکت دعوت می‌شوند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در تبیین طرح‌های جلب مشارکت‌های برون سازمانی اظهار کرد: مشارکت دستگاه‌های دولتی در قالب طرح ۱۰۰ دبیرخانه ۱۰۰ مدرسه، طرح حامی، طرح مدرسه سازی تخصصی دستگاه‌های دولتی و گسترش کمی و کیفی مدارس و مراکز غیردولتی تعریف شده است.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد از طریق ۶ راهبرد شبکه سازی، توسعه موضوعی، توسعه قشری، توسعه منطقه‌ای، نظامنامه تعامل و توانمندسازی نیز از جمله برنامه‌های توسعه مشارکت در بخش برون سازمانی است.

حسینی تصریح کرد: مشارکت صاحب نظران و دانشگاهیان نیز در قالب طرح رصد و کار بست مطالعات ملی و بین المللی تعریف شده است و طرح توانبخشی بانک زمان از طریق انجام خدمات توانبخشی داوطلبان برای معلولین در زمان توانمندی و جبران خدمات آنان در قالب ارائه کارت‌های اعتباری از دیگر برنامه‌های جلب مشارکت‌های برون سازمان است.

وی در پایان با تاکید بر تشکیل شورای راهبردی توسعه مشارکت‌ها افزود: شورای راهبردی مشارکت‌ها از طریق ۴ کارگروه مشارکت اولیا، کارگروه مشارکت دانش آموزان، کارگروه مشارکت معلمان و مدیران و کارشناسان و کارگروه مشارکت پیشکسوتان، بخش خصوصی، مردم و دستگاه‌های دولتی و عمومی فعالیت‌های بسته مشارکتی را رصد و پایش خواهد کرد.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری