سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-19 / 13:34:00

آمریکا به یکجانبه‌گرایی خفت‌ بارش پایان دهد

    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: رژیم آمریکا به دنبال آن بوده تا منافع کوتاه‌مدت خود را به قیمت رفاه درازمدت کشورها تأمین کند؛ این رژیم باید یکجانبه‌گرایی خفت بارش را پایان دهد. […]

آمریکا به یکجانبه‌گرایی خفت‌ بارش پایان دهد

 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به سالگرد خروج آمریکا از برجام نوشت: «برجام نه نخستین و نه آخرین دستاورد چندجانبه‌ای است که ترامپ از آن خارج شد».

وی افزود: «رژیم آمریکا به دنبال آن بوده تا منافع کوتاه مدت خود را به قیمت رفاه دراز مدت کشورها تأمین کند. این رژیم باید یکجانبه گرایی خفت بارش را پایان دهد.»

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری