سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-03-31 / 15:00:00

حفاظت از آبخیزها بنیادی‌ترین وظیفه در آبخیزداری است

    مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها گفت: حفاظت از آبخیزها، بنیادی‌ترین وظیفه آبخیزداری و آبخوانداری در قانون است. […]

حفاظت از آبخیزها بنیادی‌ترین وظیفه در آبخیزداری است

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، گفت: حفاظت آبخیزها که به موجب قانون در زمره وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد، به‌عنوان بنیادی‌ترین رسالت ذاتی آبخیزداری و آبخوانداری، ضامن پایداری حوزه آبخیز و حفظ تعادل اکولوژیک عرصه‌های طبیعی است.

ابوالقاسم حسین پور با اشاره به تکلیف قانونی حفاظت آبخیزها به موجب ماده ۲ قانون تجدید تشکیلات از سال ۱۳۵۰ در زمره وظایف حاکمیتی سازمان جنگل‌ها است، تصریح کرد: حوزه‌های آبخیز با مرز مشخص طبیعی (نه مرز قراردادی) در طبیعت و برقراری ارتباطات سیستماتیک بین عوامل و فاکتورهای طبیعی و همچنین بین مناطق بالادست، میان دست و پایین دست حوضه، به عنوان واحد برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار سرزمین به شمار می‌رود.

حسین پور افزود: رویکرد سیستمی و جامع‌نگر در بهره برداری از منابع متناسب با استعداد سرزمین در قالب حوزه‌های آبخیز به تحقق توسعه پایدار می‌انجامد. لذا بدون لحاظ این اصل، هر گونه دخل و تصرف انتزاعی با بخشی‌نگری در قالب فعالیت‌های توسعه و عمران بدون رعایت اصول حوزه‌های آبخیز و ملاحظات عرصه‌های منابع طبیعی، منجر به اختلال در نظم طبیعت، بهم خوردن تعادل اکوسیستم‌های طبیعی و تشدید سیل خیزی، فرسایش خاک، خشکسالی، کم آبی، تخلیه آبخوان‌ها، فرونشست زمین در دشت‌ها، ناپایداری توسعه و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن می‌شود.

مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، موضوع حفاظت آبخیزها را فراتر از انجام اقدامات اجرایی بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی در جهت احیا و تثبیت حوزه‌های آبخیز بحرانی دانست و افزود: تحقق کامل اهداف قانون در حفاظت آبخیزها و اعمال مدیریت جامع، یکپارچه و بهم پیوسته حوزه‌های آبخیز مستلزم حضور و ایفای نقش قانونی این نگرش در کارگروه‌ها و مجامع تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مرتبط با بهره برداری از منابع سرزمین و اعمال ضوابط و ملاحظات آن است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری