سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-05-18 / 12:05:00

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: فرار ۹۸ میلیارد دلار سرمایه ایران در ۹ سال

    رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است. […]

رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: فرار ۹۸ میلیارد دلار سرمایه ایران در ۹ سال

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: در مجموع ۹ سال معادل ۹۸.۴ میلیارد دلار و به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه در هر سال، از اقتصاد ایران خارج شده است.

به گفته خوانساری، تنها در سال ۹۶، خالص حساب سرمایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار منفی شده است.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری