سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1400-08-12 / 19:30:00

ایجاد داشبورد مدیریتی آنلاین برای رصد فعالیت ها

    وزیر کار بر ایجاد داشبورد مدیریتی آنلاین برای رصد فعالیت ها تاکید کرد. […]

ایجاد داشبورد مدیریتی آنلاین برای رصد فعالیت ها

به نقل از وزارت کار، حجت الله عبدالملکی بر ایجاد داشبورد مدیریتی آنلاین برای رصد فعالیت ها تاکید کرد.

وزیر کار همچنین بر ضرورت احصاء شاخص ها و نماگرهای موردنیاز و پرهیز از به کارگیری اطلاعات غیرضروری تاکید کرد و گفت: نباید در پیشبرد امور و به کارگیری آمار استنباطی از طریق نمونه گیری در مواقع ضروری، وقفه ای ایجاد شود.

وی، با اشاره به اهمیت آمار و برنامه ریزی گفت: مقدمه هر نوع برنامه ریزی، آگاهی از وضعیت آمار و اطلاعات است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در ارائه و اشاعه داده های آماری نباید خساستی وجود داشته باشد تا دسترسی سریع برای همه کاربران حوزه های مختلف در بخش های پژوهشی و اجرایی فراهم شود.

عبدالملکی، خواستار ارائه تحلیل های مختصر و قابل بهره برداری در گزارش های آماری موضوعی و دوره ای شد تا برای پیگیری و رفع چالش های موجود مورد استفاده قرار گیرد.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری