سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-01-26 / 20:16:00

زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی برای شرکتهای تولیدی به ۱۱ ماه افزایش یافت

    بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی را برای شرکتهای تولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تجاری به ۸ ماه افزایش داد. […]

زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی برای شرکتهای تولیدی  به ۱۱ ماه افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، مدت زمان ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی را برای شرکتهای تولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تجاری به ۱۸ ماه افزایش داد.

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری