سیاسی
روزنامه امروز
    Row Error
کدخبرنگار: 101 تاریخ انتشار: 1399-02-12 / 00:45:00

برنامه‌های درسی جمعه ۱۲ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

    جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد. […]

برنامه‌های درسی جمعه ۱۲ اردیبهشت شبکه‌های آموزش و چهار

 برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس نگارش پایه ٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس فرهنگ و هنرپایه ٩

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس فارسی و نگارش پایه ششم

شبکه ۴:

ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس جلوه‌های ویژه تصویر پایه١٠ و ١١رشته گرافیک رایانه آموزش نرم افزار کورل شاخه کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس ترسیم فنی پایه١٠ برش ساختمان رشته معماری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:۴۵ تا ۸:۱۰ درس مبانی تصویرسازی پایه١٢ اسکراچ برد رشته گرافیک شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی کامپیوتر پایه١٢ پودمان ۵ رشته کامپیوتر شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ٨:٣۵ تا٩ معرفی و مقایسه نرم افزارهای لایت روم و فوتشاپ پایه ۱۱ رشته عکاسی شاخه کاردانش

ساعت ٩تا ۹:۳۰ درس دانش فنی پایه تکمیلی پودمان ۴ پایه ١٠رشته ماشین ابزار شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت٣٠: ٩تا ۱۰ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ١٠تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٣٠: ١٠تا ١١ درس جامعه شناسی٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

نظر شما
ارسال دیدگاه

گزارش تصویری